Monday, July 2, 2012

Can boyunda suratsız bi' Can!


Okuldaki sanat çalışmasından. Boyutlarıyla gerçek Can'ın aynısı ama alıştığımız Can suratı yandan pörtleyen pek tabi..

No comments: