Tuesday, March 23, 2010

Dans et bebek!


Break dancetan bozma figurleriyle yaratıcı bir dansçı kendisi. Ve ilk kıpırtılı Can görüntüsü.

No comments: